اردوهای فوتبال - Deluxe Travel

اردوهای فوتبال

شرکت    دلوکس    تراول    با    پرسنل    خوب    و    با    تجربه   خدمات   زیر    را    به    شما    ورزشکاران    عزیز    ارائه    می دهد.

 - تمرین    و    آموزش     با    کیفیت    بالا   در    سالن    های    ورزشی

 - سازماندهی    کامل    از   سفر

 - مربیان    لوکس

 - سازماندهی    بازی   دوستانه

 - راهنمای    مجرب   در   طول   سفر

 - آب   رسانی   به    ورزشکاران    برای    نوشیدن   در   طول   تمرین    تیم    و    بازی

- مهمان    نوازی    کارآمد

برخی   از    تیم   های   که  Deluxe travel برای    اردوگاه    های    آموزشی    خود    را    در   طول   سال    گذشته       را    انتخاب    کرده اند  :   تیم   ملی    فوتبال  روسیه، ا   تیم    فوتبال     Malabi، تیم    ملی   فوتبال   جمهوری       آذربایجان،    تیم    فوتبال    Makabi HAYFA   و   غیره

Copyright © 2019 www.deluxetravel.com.tr
All Rights Reserved