تماس با ما - Deluxe Travel

تماس با ما

 

  INFO@DELUXETRAVEL.COM.TR  :ایمیل   شرکت   دلوکس   تراول   آنتالیا 

 

:دپارتمان    بازار   ایران

:ایمیل   مدیریت   دپارتمان   ایران   آقای   سینان   وفوری 

ANTALYA_SINAN.VOFOURI78@YAHOO.COM.TR

SINAN@DELUXETRAVEL.COM.TR

 

:ایمیل   معاونت   دپارتمان   ایران   خانم   بنفشه  سادات  اسدالله  پور

 ANTALYA_BANAFSHEH.ASD88@YAHOO.COM.TR 

BANAFSHEH@DELUXETRAVEL.COM.TR

 

 

00989384503413 & 00989124446214 :موبایل   ایران

موبایل   ترکیه:00905318908682 & 00905493236350 آقای   سینا    وفوری

موبایل   ترکیه:00905375000688 & 00905493236351 خانم   بنفشه   سادات   اسدالله   پور

 

مدیران   و   همکاران   محترم   شرکتهای   خدمات   مسافرتی   و   جهانگردی   ایران   ،احتراما   به   استحضار   می   رساند   که   مدیریت   دپارتمان   بازار.    ایران    و    نمایندگان   انحصاری   شرکت   دلوکس   تراول   آنتالیا   در   ایران   آقای   سینان   اکبر   وفوری    و   خانم    بنفشه    السادات   اسدالله    پور   می باشند

Copyright © 2020 www.deluxetravel.com.tr
All Rights Reserved