تورغواصی - Deluxe Travel

تورغواصی

اگر     در     مورد     دنیای     آب     کنجکاوید     علاقه     مندید    در     زیر     دریا     سفری      داشته     باشید     می     توانید     در    تور    غواصی     با    ما     همراه     شوید.     در    طول     گردش     شما     می    توانید     از     تماشای     دنیا ی     بدیع     و    زیبای     زیر     آب     لذت    ببرید.    در    مرکز     تجمع     غواصان     حرفه ای ،    شما    آموزشهای    لازم    در     مورد    غواصی    و    در     آبهای    آزاد     را    فرا    خواهید     گرفت .    اگر    کسانی     که     قبلا    غواصی     کرده اند     مدرکی      در     این     رابطه      کسب     نکرده    باشند     کافیست    در    اینجا    استعدادهای     خود     را    به    صورت     عملی    به    نمایش     بگذارند    تا     دیپلم         غواصی     به     آنها    اعطا     شود.

Copyright © 2020 www.deluxetravel.com.tr
All Rights Reserved