تورپاموک‌کاله - Deluxe Travel

تورپاموک‌کاله

پاموک ‌کاله    یا    پاموک  ‌قلعه   به    ترکی    استانبولی        : Pamukkale به    معنی    "قلعه   ی   پنبه   ا  ی" محلی    با    آبگیر   های    آب    گرم    طبیعی    در    استان     دنیزلی    در    جنوب    غربی    ترکیه    است.

این    محل    دارای    سنگ    آهک    متخلخل    تراورتن   است    و    آب    روان    باعث    ته‌نشین    شدن    کانی   ‌های    کربناتی    به    صورت    ایوان   ‌های    مطبق    در    این    ناحیه    شده   ‌است.    پاموک‌کاله    در    منطقه    دریای    اژه    و    دره    رودخانه    مَندَرَس    واقع    شده‌   است    که    در    بیشتر    فصول    سال    آب‌   و   هوایی     معتدل    دارد.

Copyright © 2020 www.deluxetravel.com.tr
All Rights Reserved