تور شهر - Deluxe Travel

تور شهر

شما    از    یکی    از    زیبا ترین    آبشار   های     که    توسط     رهبر    بزرگ    نظامی    اسکندر    مقدونی    که       اسب    خسته    خود    را    در    طول    مبارزات    انتخاباتی    با    هند    آب    داد،    بازدید    می کنید.    آبشار    زیبای    دودن    از    تفریحات    آنتالیا    ست    که    در    ۲۸    کیلومتری    جاده    قدیم    آنتالیا    –    بوردور    واقع    شده    است.   سر   چشمه    این    آبشار    دو    چشمه    جوشان    بنام    پینار   باشی    در    منطقه    کیرک        گوزلر    در ۴۰    کیلومتری     آن    است .    آب    این    دو    چشمه     پس     از    طی    مسیری    کوتاه    یکی     شده     و    رود    دودن    را می     سازد .    دودن     پس    از    طی    مسیری    ۱۴    کیلومتری    از   زیرزمین    در    گودالی    بنام    وارساک    در    روی     زمین    جاری    شده    و    پس    از    یک    جریان    کوتاه     دوباره      در    طرف    دیگر    گودال    در    اعماق     زمین   فرو    می‌رود.  آبی    که    در    گودال    وارساک   به       زمین    می‌رود    پس    از    طی     ۲    کیلومتر    در   آبریز    آبشار    بیرون    آمده    و    آبشار     زیبای دودن    را    که    از   جاهای    تفریحی   ترکیه    است    بوجود   می‌آورد .    آبی    که    از    زمین    بیرون    می‌آید    حداقل    ۱۰    متر    مکعب    در    ثانیه     است    و    حداکثر    دبی    آب    پس    از    سر    ریز    از    بالای   آبشار    و    جاری    شدن     روی    زمین    ۱۵    الی   ۱۶    متر    مکعب    در   ثانیه    است    .سرانجام    این    آب    پس       از    عبور    از    ترکیه    بعد    از    ۹    کیلومتر    وارد    دریای    مدیترانه    می‌شود.

Copyright © 2020 www.deluxetravel.com.tr
All Rights Reserved