سرویس وی.آی.پی - Deluxe Travel

سرویس وی.آی.پی

شما   مهمانان    عزیزمی   توانید    از    خدمات    ترانسفر   وی  .  آی   .  پی   ما   از   جمله   خدمات    جت   خصوصی    ،  هلیکوپترها    و    خودرو سواری    بزرگ    ما    از   خانه   به    هتل    و    یا   از    هتل    به   مقصدهای    مختلف    را    انتخاب     کنید    و    استفاده    نمائید.

 و    شما    نیز   می    توانید    در    صورت    تقاضا ،   فرصتی    برای    تجربه    یک     سفر    فراموش     نشدنی    به    خلیج    منحصر    به   فرد    در    یک    قایق    بادبانی    لوکس    خصوصی    را    داشته    باشید.

Copyright © 2020 www.deluxetravel.com.tr
All Rights Reserved