Private Jet - Deluxe Travel

  • calista

Private Jet

ما    به   مشتریان    خود    نحوه    سفر    سریع    و    راحت    را    در    سراسر    جهان    با    ناوگان    مدرن    جت    کسب    و    کار    ارائه    می   دهیم.

ایمنی    و    حفاظت    اولویت    شماره   یک    ما   است.   ناوگان    و    خدمه   ما    ایمنی    خود    را   در  همه    زمان   ها   تضمین   می دهند   .برای    اینکه    مشتریان    ما    سفر    دلپذیر   و   امن    داشته    و    از   سفرشان    لذت ببرند،    حریم    خصوصیشان    کاملا    محرمانه    خواهد    بود.

 لذت   سفر    در    جت    ما    می تواند    به    معنای   یک    تجربه   شیرین    وابسته    به    غذا   و    پخت   و   پز  باشد. مشتریان   ما   به   لذت   بردن   از   ظرافتهای   منوی    منحصر   به    فرد    دعوت   هستند. مشتریان   ما   همیشه   برای  مشخص   کردن    یک    تجربه   ناهار   خوری   به   بهترین   وجه    مناسب    مطابق   با    خواسته   های    فردی    خویش    به    صورت    رایگان    دعوت   می شوند.

Copyright © 2022 www.deluxetravel.com.tr
All Rights Reserved